Apstiprināšanas plūsmas

Mūsdienu straujajā uzņēmējdarbības vidē efektīva apstiprinājumu pārvaldība ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu netraucētu uzņēmuma darbību. Ar EZURO Jums ir iespēja ātri un efektīvi sasniegt visas atbildīgās personas, kas veic konkrēta dokumenta izpildi vai apstiprināšanu.

  • Precīza secības kontrole

    Izveidojiet secību, kādā darbinieki apstiprina vai iepazīstas ar paziņojumiem, darba grafikiem, prombūtnēm vai reģistra dokumentiem. EZURO atļauj Jums izlemt, kā noritēs informācijas aprite uzņēmumā.

  • Viegla automatizācija

    Izmantojiet EZURO automatizāciju, integrējot e-pasta paziņojumus vai SMS, lai paziņotu darbiniekiem par apstiprināšanas uzdevuma veikšanu.

  • Apstriprināšanas plūsma