Core HR

Mūsdienu dinamiskajā uzņēmējdarbības vidē efektīvai cilvēkresursu pārvaldībai ir izšķiroša nozīme. Mūsu personāla vadības sistēmas risinājums revolucionē personāla pārvaldību, nodrošinot visaptverošu funkciju komplektu, kas pielāgots Jūsu uzņēmuma vajadzībām.

  Darbinieku saraksts

 • Ērta un pārskatāma informācija par darbiniekiem, t.sk., vārds, uzvārds, e-pasts, telefona numurs, foto. Kā arī papildus lauki, kurus varat pielāgot pēc nepieciešamības.
 • Iespēja grupēt darbiniekus pēc to lomām, amatiem, pienākumiem, prasmēm vai darba līguma sākuma/beigu datumiem.
 • Iespēja izmantot detalizētu atļauju sistēmu, piešķirot nepieciešamās piekļuves noteiktiem amatiem, lomām vai atsevišķiem darbiniekiem.
 • Darbinieki

Efektīva saziņa ar darbiniekiem, izmantojot ziņojumus

 • Veidojiet ziņojumus un izvēlieties kam tos rādīt – noteiktām lomām, amatiem, personām, vai visiem uzņēmuma darbiniekiem.
 • Iestatiet konkrētu ziņojuma sākuma un beigu datumu, lai nodrošinātu, ka darbinieki redz tikai aktuālo informāciju.
 • Pievienojiet ziņojumiem failus un attēlus.
 • Nosūtiet informāciju par jaunu ziņojumu tieši no platformas uz darbinieka e-pastu vai telefonu.

  Organizatoriskā struktūra

 • Izveidojiet visaptverošu organizācijas koku, kas atspoguļo Jūsu uzņēmuma struktūru.
 • Definējiet un pārvaldiet darba grafikus, darbiniekus un vadītājus dažādām uzņēmuma struktūrvienībām.
 • Struktūra